reCAPTCHA

Ang CAPTCHA ay ginagamit sa pagpigil ng pang-aabuso sa mga awtomatikong program. Sundin ang panuto upang mapatunayan na isa kang tao. Maari itong maging isang kahon na tsetsekan, mga titik na ipinakita bilang larawan na dapat mong ipasok o set ng mga larawan na pagpipilian mo.

Kung ka sigurado kung ano ang mga larawan, puwede mong subukang kumuha muli ng ibang CAPTCHA o CAPTCHA na tunog.